09-01-2015

Bagatelgrænse:
6. Bagatelgrænse for fødevarevirksomheder

Der er en række kriterier for, om en fødevarevirksomhed er under bagatelgrænsen.
6.1 Hvornår er det fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen

Fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen skal ikke registreres. Virksomheden kan dog vælge at lade sig registrere, hvis den ønsker det.
Fødevarevirksomheder, hvis aktiviteter ikke har en vis kontinuitet eller en vis grad af organisation, anses for at være virksomheder under bagatelgrænsen.
 
 
Virksomhedens fødevareaktiviteter har betydning for, om virksomheden ligger over eller under bagatelgrænsen.
Fødevareaktiviteter under bagatelgrænsen kan være kendetegnet ved fx:
 
·         Markedsføring af fødevarer ikke er den primære aktivitet.
·         Der er tale om fødevareaktivitet, som er begrænset i enten hyppighed eller omfang.
·         Aktiviteterne erstatter ikke eksisterende lovpligtige eller faste madordninger.
·         Modtagerne vil naturligt gå ud fra, at tilberedningen kan være sket i et ikke-registreret køkken, herunder et privat køkken.
·         Aktiviteten foregår ikke kontinuerligt, men lejlighedsvist.
 
Virksomheder uden en vis kontinuitet kaldes også lejlighedsvise arrangementer. Disse virksomheder kan fremstille alle slags fødevarer.
I virksomheder uden en vis grad af organisation vil der normalt være tale om begrænset behandling af fødevarer, eller at behandlingen af fødevarer ikke er hovedaktiviteten i virksomheden.
Det kan bl.a. indgå i vurderingen af, om en fødevareaktivitet har en vis kontinuitet eller en vis grad af organisation, hvordan og i hvilket omfang der bliver annonceret for fødevareaktiviteterne. Fx kan reklamer i dagblade, på internettet eller på egen hjemmeside medføre, at fødevareaktiviteterne ikke hører under bagatelgrænsen. Hvis det fremgår af reklamerne, at fødevareaktiviteten er begrænset i tid eller omfang, kan der stadig være tale om fødevareaktivitet under bagatelgrænsen.
Det er kun primærproducenter af frugt, grøntsager, salt, svampe, alger, snegle og lignende samt detailvirksomheder, der kan have fødevareaktiviteter under bagatelgrænsen. Primærproducenters stalddørssalg af visse animalske fødevarer kan ikke være under bagatelgrænsen. Virksomheder i gruppen detail med engrosvirksomhed og engrosvirksomheder kan ikke have fødevareaktiviteter under bagatelgrænsen.
Virksomheder, der sælger fødevarer under reglerne om fødevarer til særlige medicinske formål, modermælkserstatninger eller tilskudsblandinger, skal altid registreres og hører derfor ikke under bagatelgrænsen.
Fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen skal overholde relevante dele af fødevarelovgivningen.
 
Se mere:
 

Seneste 1. besøg (intern) Vedr. Bagatelgrænse
 

 

 
Se alle 1. besøg (intern)
Seneste 2600 mails (intern) Vedr. Bagatelgrænse
 

 

 
Se alle 2600 mails (intern)
Seneste Aktiviteter i detailvirksomheder Vedr. Bagatelgrænse
 

 

 
Se alle Aktiviteter i detailvirksomheder
Seneste Andre værktøjer Vedr. Bagatelgrænse
 

 

 
    10-04-2015
    Sådan starter du ny fødevarevirksomhed

    ​Før du åbner en ny fødevarevirksomhed, skal du have en række forhold på plads. Det gælder også, hvis du overtager en fødevarevirksomhed fra en anden ejer...

Se alle Andre værktøjer
Seneste Erfakonklusioner (intern) Vedr. Bagatelgrænse
 

 

 
Se alle Erfakonklusioner (intern)
Seneste Historiske vejledninger Vedr. Bagatelgrænse
 

 

 
Se alle Historiske vejledninger
Seneste Interne notater (intern) Vedr. Bagatelgrænse
 

 

 
Se alle Interne notater (intern)
Seneste Notater Vedr. Bagatelgrænse
 

 

 
Se alle Notater