TRACES

TRACES står for TRAde Control and Expert System og er EU-Kommissionens elektroniske database til registrering af informationer om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med samhandel med levende dyr, visse animalske produkter, import af levende dyr og animalske produkter.
Databasen er udviklet af EU-Kommissionen, der også står for vedligeholdelsen af systemet.

Abonnér på Fødevarestyrelsens Nyhedsbrev om TRACES og få bl.a. besked om planlagte opdateringer af systemet og systemnedbrud.

Adgang til TRACES Production Site
Du får adgang til TRACES Production Site via denne URL-adresse:

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/

Første gang du bruger TRACES
Klik på linket til produktions sitet og vælg derefter "Klik her for at registrere en ny bruger" nederst på TRACES hjemmesiden. Kodeordet vil herefter blive tilsendt via e-mail.

Når opretter dig som bruger i TRACES, skal du tilknyttes en virksomhed, som i TRACES kaldes organisation. En organisation kan f.eks. være et eksportfirma, et transportfirma, et samlested, en besætning, et importfirma osv. Hvis din virksomhed ikke er oprettet i TRACES kan få hjælp hertil hos din lokale kontrolafdeling eller grænsekontrol: 
 • Hvis du skal samhandle (til og fra EU-lande og andre samhandelslande), skal din organisation tilknyttes en kontrolafdeling.
 • Hvis du skal importere fra tredjelande skal din organisation tilknyttes et grænsekontrolsted.
 • Hvis din virksomhed både samhandler og importerer, skal der oprettes to organisationer, én der tilknyttes en kontrolafdeling til samhandelsformål, og én der tilknyttes et grænsekontrolsted til importformål. 

En brugerprofil kan kun være tilknyttet én organisation. Du må derfor have én brugerprofil pr. organisation, med mindre du vil skifte mellem organisationer.

Der er vejledning til oprettelse af ny bruger under "Hjælp", som findes i skærmbilledets øverste højre hjørne på TRACES hjemmesiden, og du kan også få hjælp hos EKC.

Udførsel af dyr og visse produkter fra DK til EU
Ved samhandel med levende dyr vil almindelige brugere kunne udfylde første del af sundhedscertifikatet i TRACES og derefter sende det elektronisk til godkendelse i fødevareregionen, som efterfølgende udfylder resten af certifikatet, del 2 og evt. logbog.

Fødevareregionens certificering i TRACES samt anden veterinærkontrol i forbindelse med udførsel af dyr og produkter er gebyrbelagt i henhold til betalingsbekendtgørelsen.

Eksport af dyr og visse produkter til tredjelande
Med opdateringen til version 3.3 bliver det muligt at udfylde eksportcertifikater ved forsendelser af visse dyr og produkter.

Der kan udfyldes TRACES eksportcertifikater for:

 • Daggamle kyllinger til Mexico
 • Rugeæg til Mexico
 • Gelatine til Chile (er pt. under opdatering)
 • Kollagen til Chile (er pt. under opdatering)
 • Heste til Canada (til permanent indførsel)
 • Heste til Canada (til midlertidig indførsel)
 • Heste til Canada (til genindførsel)
 • Svinekød til Canada

Principperne for udfyldelse af certifikaterne er de samme som ved samhandel til EU.

Import fra tredjelande til DK - dyr og animalske produkter
Ved import af fødevarer, levende dyr eller animalske biprodukter skal importøren eller dennes repræsentant udfylde et grænsekontrol dokumentet (CVED – Common Veterinary Entry Document) i TRACES, som så sendes elektronisk til grænsekontrolstedet. Der er et CVED for dyr og et CVED for animalske produkter (både fødevarer og animalske biprodukter).

Grænsekontrollens certificering i TRACES samt anden veterinærkontrol i forbindelse med import af dyr og produkter er gebyrbelagt i henhold til betalingsbekendtgørelsen.

Følgende tredjelande kan udarbejde IMPORT certifikater via TRACES:
 
Marokko og Ny Kaledonien siden 2008.
Bosnien og Hercegovina, Benin, Island, Mauritius, Mexico, New Zealand, Fransk Polynesien, Senegal og Mayotte siden 2009.
Costa Rica, Guatemala, Madagascar og Seychellerne siden 2010.
Færøerne, Mauretanien, Saint-Pierre og Miquelon og Uruguay siden 2011.
Kap Verde, Ecuador, Falklandsøerne, Honduras, Kenya, Nicaragua, Panama, Serbien, Tunesien, USA og Sydafrika siden 2012.
Algeriet, Uganda siden 2013.
Grønland (kun visse produkter), Filippinerne siden 2014
 
Når en forsendelse ledsages af et IMPORT certifikat, der er udarbejdet i TRACES, vil der skulle klones et CVED herfra.
 

Import af ikke animalske produkter fra tredjelande - CED'er
Der er nu også kommet et såkaldt CED modul i TRACES. CED'er eller Det Fælles Importdokument til ikke animalske produkter kan nu udarbejdes i TRACES.

Det er endnu frivilligt at bruge systemet til CED'er.

Handelsdokumenter - DOCOM
Du kan nu også lave handelsdokumenter til forsendelser af animalske biprodukter i TRACES.

Training og Acceptance sitet
TRACES Training sitet er en tro kopi af selve Produktions sitet. Her kan du øve dig i at bruge TRACES og blive fortrolig med systemet. Certifikater, som udarbejdes i Training sitet kan ikke ses i Produktions sitet og sendes ikke rigtigt af sted. Så du kan ikke ødelægge noget.

TRACES Acceptance sitet er et test site, hvor nye og kommende version af TRACES kan afprøves.

Se her, hvordan du logger på Training og Acceptance sitet

TRACES Hotline
I Fødevarestyrelsen er det EksportKontrolCentret, som er TRACES Hotline.
De kan kontaktes på:
E-mail: ekc@fvst.dk
 
Tlf.: 7266 1801
 
Læs mere
 
Læs mere på andre sider
 
Lovstof