Selvbetjening

 

 Redirect til ny hjemmeside

 

TRACES

TRACES står for TRAde Control and Expert System og er EU-Kommissionens elektroniske database til registrering af informationer om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med samhandel med levende dyr, visse animalske produkter, import af levende dyr og animalske produkter.

Certifikatdatabasen

Certifikatdatabasen indeholder certifikater til eksport af fødevarer, levende dyr, avlsmateriale (sæd, æg/embryoner), animalske biprodukter samt enkelte andre ting.

Vejledninger

Her finder du Fødevarestyrelsens digitale vejledninger. De digitale vejledninger gør det nemmere at navigere rundt i de mange regler om fx hygiejne, autorisation og registrering og finde, hvad du søger.